O projekcie

Nazwa projektu: „ARmedi.co - aplikacja do zdalnego kontaktu online pacjenta z lekarzem”

Cele projektu:

  1. Zbudowanie oprogramowania ARmedi.co umożliwiającego pacjentowi zdalną komunikację z lekarzem bazującą na przekazywaniu i współdzieleniu danych, głosu, obrazu video w realiach rzeczywistości rozszerzonej AR (Augmented Reality).
  2. Umożliwienie uzyskania pacjentowi podstawowej pomocy: wstępną diagnozę, konsultację, e-receptę lub zwolnienie L4, skierowanie.
  3. Wsparcie placówek medycznych i lekarzy w procesie przeprowadzenia rejestracji pacjenta oraz usprawnienia w procesie stawiania diagnozy.

Planowane efekty:

  1. Pilotaż aplikacji w placówkach medycznych w Polsce w celu sprawdzenia praktycznego działania aplikacji oraz poprawy funkcjonalności.
  2. Wdrożenie komercyjne aplikacji w placówkach medycznych w Polsce i za granicą.

Wartość projektu: 1 038 546,00 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 871 288,25 zł

Image